Jesteś w: Home » Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

26-600 Radom, Mazowieckie
ul. Mokra 13/19, Zobacz na mapie
Tel: (48) 385-13-14
Fax: (48) 385-11-16
WWW: http://www.wisbiop.pl
Email: wisbiop@wisbiop.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Inżynierii i Zarządzania Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Historia uczelni


 

WŁADZE UCZELNI

REKTOR
DR INŻ. ANDRZEJ STĘPIEŃ

KANCLERZ
MGR INŻ. MACIEJ SAS-BADOWSKIWyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 102.

Uczelnia, najprawdopodobniej jako jedyna w kraju, posiada zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na kształcenie w zakresie "bezpieczeństwa i higieny pracy" w postaci decyzji administracyjnej:

  1. Decyzja MENiS z dnia 2002-05-09 (DSW-3-4001-552/EKo/02)zezwalająca na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej kształcącej na poziomie studiów zawodowych w specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy".
  2. Decyzja MENiS z dnia 2002-07-15 (DSW-3-4001-769/TT/02) o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (rubryka 4 rejestru) WISBiOP w Radomiu z ogólnym kierunkiem działalności uczelni "kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy".

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.).

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, uwzględniając stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej wyrażone uchwałą Nr 884/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2004 r. przyporządkował realizowaną od momentu powstania uczelni specjalność bezpieczeństwo i higiena pracy do kierunku studiów inżynieria środowiska, a więc do kierunku z grupy XI kierunków technicznych wg. stanowiska Nr 41/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2004 r., podczas gdy, np. ochrona środowiska znajduje się w grupie kierunków matematyczno-przyrodniczych a zarządzania i marketing w grupie kierunków ekonomicznych.

Siedmio-semestralny okres kształcenia i odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwiają prowadzenie zajęć laboratoryjnych i wypełniają podstawowe ustawowe wymogi studiów inżynierskich.

Uczelnia od początku istnienia współpracuje z Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy. Studium Kształcenia Ustawicznego "CON-LEX" w Radomiu posiadającym:

  • Certyfikat Uznania Kompetencji nr JE-3/2001 do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB,
  • Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy CIOP-PIB, status Partnera Ośrodka Szkolenia PIP im. prof. J. Rosnera we Wrocławiu.

Uczelnia współpracuje także z:

  • CIOP-PIB w Warszawie,
  • Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu,
  • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP,
  • Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP w Warszawie.

Uczelnia uczestniczy w:

  • programie Socrates, w ramach którego otrzymała Kartę Erasmusa (PL-Radom 06) umożliwiającą organizację wymian studentów i wykładowców pomiędzy współpracującymi szkołami w Europie,
  • programie Leonadro da Vinci, umożliwiającym organizację międzynarodowych wymian i staży dla studentów, absolwentów i kadry oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych. W ramach tego programu Uczelnia współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w Europie, m. in. z DEULA Berlin-Brandenburg e.V. i DEULA Hildesheim oraz ośrodkami w Hiszpanii, Bułgarii oraz Włoszech.

Baza dydaktyczno - naukowa


Baza dydaktyczna

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, jako jeden z głównych celów postawiła sobie dbałość o jak najlepsze warunki kształcenia dla studentów i wykładowców.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych Uczelnia posiada własne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych obiekty, w których do dyspozycji studentów przeznaczono:
 - 17 sal wykładowych i seminaryjnych o pow. 36 - 198 m2
- 18 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt naukowo - badawczy,
- 3 pracownie komputerowe z bogatym oprogramowaniem użytkowym,
- 2 kreslarnie wyposażone w stanowiska kreślarskie typu REISS.

Uczelnia posiada także:
- bezpłatne parkingi dla ponad 200 samochodów,
- miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3 osobowych,
- własne platformy e-learningowe umozliwiające kształcenie na odległość.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu to dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów wyłącznie technicznych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego - inżyniera.

 

Laboratorium języków obcych

Baza naukowa

Kadrę dydaktyczną Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu tworzą, obok doświadczonych nauczycieli akademickich WISBIOP, wykładowcy uznanych polskich uczelni jak: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Radomska, Akademia Rolnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Lublinie.

Grono wykładowców uzupełniają: biegli sądowi do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. maszyn i urządzeń, rzeczoznawcy posiadający uprawnienia głównego inspektora pracy do opiniowania projektów pod względem BHP i ergonomii.

Większość wykładowców WISBIOP w Radomiu to osoby posiadające certyfikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, które przez wiele lat pracowały i nadal pracują w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak dobrana kadra naukowa gwarantuje nie tylko poznawanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zagadnień praktycznych, co jest bardzo cenne dla jakości i efektywności kształcenia.

Nie bez znaczenia jest fakt posiadania wykwalifikowanej kadry administracyjnej, zapewniającej sprawną i fachową obsługę studentów i interesantów.


KontaktKontakt

Wyższa InżynierskaSzkoła
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 13/19
tel. 48/385-13-14
tel./fax. 48/385-11-16
www.wisbiop.pl
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl


Wydział Inżynierii i Zarządzania

26-600 Radom, ul. Mokra 13/19

Rektorat
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl

Dziekanat (studia inżynierskie)
tel. 48/385-13-14, 385-11-16 wew. 34
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Dziekanat (studia podyplomowe)
tel. 48/385-11-16 wew. 26, 385-11-16 wew. 43
e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl

Komisja stypendialna

tel. 48/385-11-16 wew. 26

Biblioteka
tel. 48/385-11-16 wew. 38
e-mail: biblioteka@wisbiop.pl


Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

26-600 Radom, ul. Focha 12 lok. 10/11 (II piętro)

Sekretariat

tel./fax. 48/384-56-59

Kwestor

tel. 48/385-08-88
e-mail: kasa@wisbiop.pl

Zespół ds. Funduszy Unijnych
tel. 48/384-56-59
e-mail: funduszeunijne@wisbiop.pl